Regnbuens bestyrelse

Bestyrelsens opsætning

Bestyrelsen består af min. 7 medlemmer:

4 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer
1 kommunalt udpeget repræsentant
1 repræsentant for Avedøre Boligselskab
1 medarbejderrepræsentant

samt forældrevalgte suppleanter og 1 kommunalt udpeget suppleant.

Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt forældre til medlemmerne for et år ad gangen på det årlige forældremøde, som holdes inden udgangen af oktober.

Den kommunale repræsentant udpeges af kommunalbestyrelsen efter hvert kommunalvalg.

Repræsentanten for boligselskabet og en eventuel suppleant udpeges efter regler fastsat af boligselskabet selv.

Medarbejderrepræsentanten vælges blandt det fastansatte personale på byggelegepladsen for en ikke nærmere defineret periode. 

 

Byggelegepladsen Regnbuens bestyrelse (2023)

  • Iris Baran - Formand
  • Karina Bank Arikan
  • Anja Rosenquist
  • Birgitte Sand
  • Lea Blach - Repræsentant for Avedøre Boligselskab
  • Kenneth F. Christensen - Repræsentant for Hvidovre kommune
  • Mie Overgaard Rink - Personalerepræsentant

Suppleanter

  • Anja Skovborg Pedersen
  • Thomas Goldenbaum

         
Bestyrelsen mødes mindst 4 gange årligt. Leder og souschef deltager i bestyrelsesmøderne. Mindst 1 gang årligt deltager byggelegepladsens regnskabsfører fra Accountor Institutionsservice A/S.