Ny i klubben

Hvis du vil melde dit barn ind- eller ud af klub, skal dette ske via Hvidovre Kommunes hjemmeside.

 

 

IND- og UDMELDELSE, OVERFLYTNING og OVERGANG fra SFO

til KLUB/BYGGELEGEPLADS

 

Information om ind- og udmeldelse, overflytning fra SFO til klub/byggelegeplads og overflytning fra en klub/byggelegepads til en anden findes på Hvidovre kommunes hjemmeside.

 

Byggelegepladsen optager medlemmer fra 1. maj det år de går i 3. klasse og indtil udgangen af den måned de fylder 18 år.

 

Man kan tidligst blive medlem 1. maj i det skoleår man går i 3. klasse. I særlige tilfælde kan der søges dispensation fra reglerne.

 

Forældrene til børn der går i 3. klasse og skal skifte fra SFO til klub i maj 2022, skal sørge for i god tid at afgive deres ønsker efter de retningslinier, kommunen har fastsat. Børn der går i 3. klasse, og er skrevet op senest 31. december 2021 har samme enciennitet. Du kan læse om opskrivning til klub på Hvidovre kommunes hjemmeside (nyt vindue)

 

Ældre børn kan blive indmeldt når  de ønsker det, hvis vi har en ledig plads til dem. Børnene bliver normalt tilbudt plads i den rækkefølge de er skrevet op og efterhånden som der bliver ledige pladser. Men vi kan - ud fra en individuel vurdering og når særlige forhold gør sig gældende - vælge at fravige denne regel.

 

Hvis du er medlem i en anden fritids-, junior- eller ungdomsklub, kan du blive overflyttet til Byggelegepladsen Regnbuen. Det samme gælder hvis du er medlem på Byggelegepladsen Regnbuen og ønsker at blive meldt ind i en anden klub i kommunen. Der skal dog være en ledig plads til dig.

 

Du kan læse mere om medlemskab i klubberne og på byggelegepladserne i Hvidovre, og om det praktiske i forbindelse med opskrivning, ind- og udmeldelse og overgang fra SFO til klub på Hvidovre kommunes hjemmeside (nyt vindue).

 

Al ind- og udmeldelse, overflytning eller opskrivning på ventelisten foregår elektronisk. Forældrene skal logge ind på Hvidovre kommunes hjemmeside med deres Nem-ID.

 

Inden du starter som medlem på byggelegepladsen, skal du komme på besøg med dine forældre, få en rundvisning og høre om hvad det vil sige at gå på en byggelegeplads.

 

Når du bliver meldt ind skal vi have en række oplysninger:

Din og dine forældres adresse, telefonnumre, e-mail-adresser osv. Vi behandler selvfølgelig alle oplysninger fortroligt.

Vi skal også have en række tilladelser til f.eks badning, ridning, fotos af børnene m.v.

 

Du skal være opmærksom på, at udmeldelse skal ske med en måneds varsel til den 1. i  en måned. Overflytning fra en klub/byggelegeplads til en anden kan ske fra dag til dag forudsat at de er en ledig plads.