Inklusion

Klubberne i Hvidovre Kommune understøtter inkluderende fællesskaber for alle børn ved at arbejde med forskellige tiltag, der skal forbedre medlemmernes trivsel personligt og i relationer. Det kan være tiltag, der er rettet mod det sociale liv i klubben eller samtaler med det enkelte barn/unge eller gruppen.